top

K.消防队长-难度中:第033局(象棋路边摊)

赛事:象棋路边摊轮次:◇K.消防队长-难度中结果:红胜

1. 马八进六 车3退2 2. 车二平五 将5进1 3. 炮二平五 炮5平6 4. 车四平五 象7进5 5. 车五进三

top
亚洲免费无码中文在线